Namn Start Kurslokal/-plats Anmälda
Tillsyn och kunskap kring brandlarm och sprinkler 2019-06-26 08:30 Tyfonen, Glansgatan 7, Jönköping 12/20 Läs mer och boka
Grundläggande om byggprocessen 2019-09-18 08:30 Tyfonen, Glansgatan 7, Jönköping 1/25 Läs mer och boka
1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 2019-10-14 08:00 Stora lektionssalen, Brandstationen Nässjö, Telegatan 3, Nässjö 7/24 Läs mer och boka
Befälsutbildning kem 2019-10-29 08:30 Lektionssalen, Brandstationen Gislaved, Stegvägen 1, Gislaved 0/25 Läs mer och boka
Befälsutbildning räddning 2019-11-05 08:30 Stora lektionssalen, Brandstationen Nässjö, Telegatan 3, Nässjö 1/25 Läs mer och boka
Befälsutbildning ledning 2019-11-19 08:30 Lektionssalen, Brandstationen Jönköping, Glansgatan 7, Jönköping 2/25 Läs mer och boka
1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 2019-12-02 08:00 Stora lektionssalen, Brandstationen Nässjö, Telegatan 3, Nässjö 9/24 Läs mer och boka