Namn Start Kurslokal/-plats Anmälda
1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 2022-05-30 08:00 Stora lektionssalen, Brandstationen Nässjö, Telegatan 3, Nässjö 12/24 Läs mer och boka
1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 2022-10-17 08:00 1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning, , 3/24 Läs mer och boka