Namn Start Kurslokal/-plats Anmälda
Utbildning PDV-händelser 2021-12-07 13:00 Treudden, Lundbyvägen 1, Värnamo 22/25 Läs mer och boka
Utbildning PDV-händelser 2021-12-08 13:00 Treudden, Lundbyvägen 1, Värnamo 20/25 Läs mer och boka
Instruktörsutbildning ytlivräddning och fridykning 2022-01-26 08:00 Lektionssalen Brandstationen, Jönköping, Glansgatan 7, Jönköping 2/12 Läs mer och boka
RäddsamF:s kurs i förebyggande brandskydd 2022-02-08 09:30 Hos Kund, , 10/25 Läs mer och boka
1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 2022-02-21 08:00 1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning, , 12/16 Läs mer och boka