Namn Start Kurslokal/-plats Anmälda
FIP-utbildning för brandmän 2021-10-13 08:00 FIP-utbildning för brandmän, , 2/8 Läs mer och boka
Arbetsledarutbildning 2021-10-19 13:00 Arbetsledarutbildning, , 5/20 Läs mer och boka
Befälsutbildning räddning 2021-11-02 08:30 Befälsutbildning räddning, , 1/25 Läs mer och boka
FIP-utbildning för arbetsledare och styrkeledare 2021-11-03 08:00 FIP-utbildning för arbetsledare och styrkeledare, , 4/8 Läs mer och boka
Instruktörskurs dörrforcering 2021-11-04 08:30 Instruktörskurs dörrforcering, , 3/20 Läs mer och boka
Grund och fortbildning gemensam larmplan vid risk för suicid 2021-11-04 09:00 Länssjukhuset Ryhov, , Jönköping 0/80 Läs mer och boka
Befälsutbildning ledning 2021-11-09 08:30 Befälsutbildning ledning, , 1/25 Läs mer och boka
Befälsutbildning kem 2021-11-11 08:30 Befälsutbildning kem, , 0/25 Läs mer och boka
1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning 2021-11-22 08:00 1B Praktik räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning, , 6/16 Läs mer och boka