Första hjälpen + HLR/AED OCAB

Start:
2020-02-18 08:00 – 12:00

Pris per deltagare:
500

Vad ingår i priset?
Brandskyddsföreningen står för övnings- och förbrukningsmaterial som används under utbildningen. Deltagaren får efter genomförd och godkänd utbildning ett kompetensbevis. Fika ingår i utbildningen

Anmälda
13/12 FULLBOKAD

Kurslokal/-plats:
Första hjälpen + HLR/AED OCAB, ,

De första minuterna är avgörande vid akut sjukdom eller allvarlig skada. Livräddarens insats och kunskap blir den viktigaste länken i kedjan som räddar liv. I Sverige drabbas varje år cirka 15 000 personer av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp. Utan rätt hjälp leder detta till att personen avlider. Att våga ingripa och hjälpa till är viktigt.
Deltagaren ska efter utbildningen kunna bidra till att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall eller hjärtstopp

Kursinnehåll

  • Bedömning enligt LABC
  • Hjärt-lungräddning med hjärtstartare till vuxna (HLR-AED)
  • Luftvägsstopp
  • Sjukdoms- och olycksfall till exempel hjärtinfarkt, stroke, yttre blödning m.m.
  • Psykiska reaktioner
  • Praktiska övningar

Utbildningen är framtagen och kvalitetssäkrad av Svenska HLR rådet och baseras på de senaste internationella riktlinjerna.

Utbildningen genomförs i samverkan med räddningstjänsten, i grupper med max 12 deltagare. Våra instruktörer är certifierade HLR- och Första Hjälpen instruktörer enligt Svenska HLR rådets utbildningsplan och arbetar som sjuksköterskor eller brandmän med flera års erfarenhet.

1
1

Kontaktperson/anmälare

Kursvillkor och information om hantering av personuppgifter

Pris:

Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor:

Eventuell avbokning ska ske senast två (2) veckor före datumet för kursen/konferensen, i annat fall kan full avgift debiteras samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning/konferens:

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en (1) vecka före kursens/konferensens start ställa in eller senarelägga en kurs/konferens. Detta gäller även om handledaren/föreläsaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kursen/konferensen.

Hantering av personuppgifter:

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningen Jönköpings län inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen och debitera den som ska betala för utbildningen. Räddningstjänsten är utbildningsarrangör och tar del av uppgifterna.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län och Räddningstjänsten är båda personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kursanmälan.
Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma utbildning eller seminarium som dig kan få ta del av dina personuppgifter.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län kan komma att överföra personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters som instruktörer, andra utbildningsarrangörer eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Du har rätt att begära rättning av uppgifterna, rätt att bli raderad och begära registerutdrag.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län i samverkan med Räddningstjänsten

Fakturauppgifter