Första hjälpen special – Kriminalvården

Start:
2020-01-29 09:00 – 12:00

Vad ingår i priset?
Två kursböcker ingår i avgiften och dessa skickas vid bokningen och önskemålet är att deltagarna läser igenom denna innan kurstillfället. Extra böcker finns att köpa i HLR-rådets web-shop.

Anmälda
14/14 FULLBOKAD

Kurslokal/-plats:
Första hjälpen special – Kriminalvården, ,

Första Hjälpen

Deltagaren ska efter genomförd utbildning veta hur man agerar vid akut sjukdom eller olycka tills ambulansen är framme på plats.

Allmän sjukvårdskunskap blandas med akut omhändertagande.
Innehåll:

 • L-ABC
 • Fria luftvägar
 • Buktryck/andningshinder
 • Blödningar och förband
 • Blodcirkulations och cirkulationssvikt
 • Stabilt sidoläge
 • HLR
 • Fallbeskrivningar
 • Skall/rygg/nackskador
 • Brännskador
 • Stroke
 • Hjärtinfarkt
 • Diabetes

Teori och praktiska övningar enligt HLR-rådets kursplan.

Förkunskapskrav: Innan kurstillfället ska deltagarna läsa igenom ett kursmaterial, 2 böcker ingår vid varje utbildningstillfälle. Vid kurstillfället används materialet som diskussionsunderlag.

Extra böcker finns att köpa på HLR rådets web shop.

1
1

Kontaktperson/anmälare

Kursvillkor och information om hantering av personuppgifter

Pris:

Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor:

Eventuell avbokning ska ske senast två (2) veckor före datumet för kursen/konferensen, i annat fall kan full avgift debiteras samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning/konferens:

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en (1) vecka före kursens/konferensens start ställa in eller senarelägga en kurs/konferens. Detta gäller även om handledaren/föreläsaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kursen/konferensen.

Hantering av personuppgifter:

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningen Jönköpings län inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen och debitera den som ska betala för utbildningen. Räddningstjänsten är utbildningsarrangör och tar del av uppgifterna.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län och Räddningstjänsten är båda personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kursanmälan.
Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma utbildning eller seminarium som dig kan få ta del av dina personuppgifter.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län kan komma att överföra personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters som instruktörer, andra utbildningsarrangörer eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Du har rätt att begära rättning av uppgifterna, rätt att bli raderad och begära registerutdrag.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län i samverkan med Räddningstjänsten

Fakturauppgifter