Regional samverkanskurs (RSK) operativ samverkan

Start:
2020-02-25 09:00 – 16:00

Anmälda
18/30

Kurslokal/-plats:
Lektionssalen Brandstationen, Jönköping, Glansgatan 7, Jönköping

Hitta till kurslokal/-plats

Välkommen till Regional samverkanskurs (RSK) operativ samverkan!

Tid och plats

Tisdagen den 25 februari till onsdagen den 26 februari, 2020. Dagligen mellan klockan 09:00-16:00. Kursen äger rum på räddningstjänsten i Jönköping.

Kursbeskrivning, syfte och mål

Kursens inriktning kommer att ligga på operativ samverkan mellan ”blåljuspersonal” på fältet, men syftar också till att anknyta till den regionala krissamverkan som förekommer i Jönköpings län (F-samverkan).

Målgrupp

Vi riktar oss mot Insatsledare och brandingenjörer hos Räddningstjänsten, Sjukvårdens sjukvårdsledare, medicinskt ansvariga och tjänstemän i beredskap, Polisens RLC- och yttre befäl, operatörer hos SOS- Alarm AB samt samverkande hos Försvarsmakten och Länsstyrelsen.

Kursavgift

Kursen är kostnadsfri. Varje aktör får själv bekosta medarbetarnas arbetstid, resor till/från kursen samt kostnader vid behov av övernattning.

Anmälan och antagningsbesked

Anmälan senast 20-01-31

Antagningsbesked, tillsammans med schema, skickas ut snarast efter anmälningstiden gått ut och platserna har fördelats mellan de olika aktörerna.

Hjärtligt välkomna!

 

1
1

Kontaktperson/anmälare

Kursvillkor och information om hantering av personuppgifter

Pris:

Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor:

Eventuell avbokning ska ske senast två (2) veckor före datumet för kursen/konferensen, i annat fall kan full avgift debiteras samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning/konferens:

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en (1) vecka före kursens/konferensens start ställa in eller senarelägga en kurs/konferens. Detta gäller även om handledaren/föreläsaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kursen/konferensen.

Hantering av personuppgifter:

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningen Jönköpings län inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen och debitera den som ska betala för utbildningen. Räddningstjänsten är utbildningsarrangör och tar del av uppgifterna.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län och Räddningstjänsten är båda personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kursanmälan.
Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma utbildning eller seminarium som dig kan få ta del av dina personuppgifter.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län kan komma att överföra personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters som instruktörer, andra utbildningsarrangörer eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Du har rätt att begära rättning av uppgifterna, rätt att bli raderad och begära registerutdrag.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län i samverkan med Räddningstjänsten

Fakturauppgifter