Tillsynsutbildning förebyggande brandskydd 2020

Start:
2020-02-04 09:30 – 16:30

Anmälda
21/25

Kurslokal/-plats:
Hos Kund, ,

Preparand tillsyn, förebyggandekurs eller kurs om förebyggande brandskydd. Kärt barn har många namn.

Kursen är uppdelad i två block:

Block 1: Byggnadstekniskt brandskydd och brandfarlig/explosiv vara (BEX)

Block 2: Tillsyn

Anmälan sker till antingen byggnadstekniskt brandskydd+BEX (dvs block 1) eller hela kursen (byggnadstekniskt brandskydd+BEX & tillsyn, dvs block 1 och block 2). Ange i fritext om man endast avser deltaga på byggnadstekniskt brandskydd+BEX (dvs block 1).

Målgrupp

Blivande tillsynare (inför tillsyn A) eller brandförebyggare.
De som gått viss förebyggandeutbildning tidigare och behöver fräscha upp kompetensen.
Brandbefäl som behöver ny kunskap i byggnadstekniskt brandskydd.
I mån av plats: t ex byggnadsinspektörer som vill fördjupa sina kunskaper i brandskydd.

Syfte & mål med kursen

Kursen ska ge sådan kunskap att eleven ska kunna utföra tillsyn på enklare objekt (t ex flerbostadshus, förskola, verksamheter med låg riskbild, litet personantal, friliggande handelsanläggning i markplan etc).
Kursen ska ge sådan kunskap i byggnadstekniskt brandskydd att man som befäl kan ge inriktning på räddningsinsats utifrån byggnadens konstruktion.
Kursen ska ge god förkunskap inför vidareutbildning inom den brandförebyggande verksamheten.

Kostnad

Beräknad kostnad för hela kursen (9 dagar) är cirka 8000 kr/person. Kursavgiften för endast blocket byggnadstekniskt brandskydd+BEX är cirka 6000 kr/person. I avgiften ingår kostnader för måltider, internat m.m. Slutlig kostnad fastställs utifrån antalet deltagare och faktureras i efterhand. Avgifterna är exkl. moms. Respektive organisation står för deltagarnas arbetstid och resor.

Utbildningsplats

Exakta platser för utbildningen skickas ut i god tid innan kursstart men kursen kommer i sin helhet genomföras inom Jönköpings län; en plats för internatet och en plats för dagtidslektionerna.

Anmälan

Ska ske senast snarast via RäddsamF hemsida (www.raddsamf.se). Vid stort antal anmälda kan platserna komma att prioriteras.
Frågor kring kursen besvaras av Johan Rönmark, 0371-827 16 eller johan.ronmark@gislaved.se

 

Kalender för kursen Datum & tid Moment
4 februari, 09:30 – 19:00 Intro + byggnadstekniskt brandskydd, del 1 (internat)
5 februari, 08:00 – 19:00 Byggnadstekniskt brandskydd del 1 (internat)
6 februari, 08:00 – 15:00 Byggnadstekniskt brandskydd del 1 (internat)
Uppehåll – Hemuppgift byggnadsteknik samt inläsning tillsynsblock
4 mars, 09:00-16:00 Tillsyn del 1
5 mars, 09:00-16:00 Tillsyn del 1 (forts)
Uppehåll – hemuppgift tillsyn
25 mars 09:00 – 16:00 Byggnadstekniskt brandskydd del 2
26 mars 09:00 – 16:00 Byggnadstekniskt brandskydd del 2 (forts)Kunskapsprov byggnadstekniskt brandskydd
Uppehåll – hemuppgift fortsättning
22 april 09:00 – 16:00 Tillsyn del 2
23 april 09:00 – 16:00 Brandfarlig & explosiv vara (alla)Avslutning (alla)

 

 

 

1
1

Kontaktperson/anmälare

Kursvillkor och information om hantering av personuppgifter

Pris:

Alla priser anges exklusive moms, om inte annat anges.

Avbokningsvillkor:

Eventuell avbokning ska ske senast två (2) veckor före datumet för kursen/konferensen, i annat fall kan full avgift debiteras samt eventuellt uppkomna kostnader för kost med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg.

Inställd utbildning/konferens:

I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en (1) vecka före kursens/konferensens start ställa in eller senarelägga en kurs/konferens. Detta gäller även om handledaren/föreläsaren akut insjuknar och vi inte hittar lämplig ersättare. Vi svarar inte för, hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av kursen/konferensen.

Hantering av personuppgifter:

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningen Jönköpings län inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen och debitera den som ska betala för utbildningen. Räddningstjänsten är utbildningsarrangör och tar del av uppgifterna.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län och Räddningstjänsten är båda personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av kursanmälan.
Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma utbildning eller seminarium som dig kan få ta del av dina personuppgifter.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län kan komma att överföra personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters som instruktörer, andra utbildningsarrangörer eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Du har rätt att begära rättning av uppgifterna, rätt att bli raderad och begära registerutdrag.

Brandskyddsföreningen Jönköpings län i samverkan med Räddningstjänsten

Fakturauppgifter